Waarom heet jullie restaurant eigenlijk ‘Casa de Castro’?
en
Heeft het iets te maken met Fidel Castro en Cuba?


Nee, niets van dit alles!
‘Casa de Castro’ betekent eigenlijk ‘Huize Van der Burgt’ en hoe komen we daarop?

De stamboom van onze familie Van der Burgt brengt ons terug naar het jaar 1503, het geboortejaar van Nicolaas van der Burgt.
Nicolaas was een zoon van pedel (administratief functionaris) aan de Universiteit van Leuven en Nicolaas studeerde aldaar als kannunik aan de faculteit Theologie.
De Spaanse koning Philips II liet zich overtuigen dat Nicolaas Van der Burgt de geschikte man was om als Bisschop van het Bisdom Middelburg aan te treden en meende hem inkomsten te kunnen verschaffen door hem tevens de functie van abt van de rijke abdij op te dragen (tegenwoordig het Zeeuws Museum in Middelburg).

Op 26 december 1561 werd De Castro in de kathedraal te Mechelen tot bisschop gewijd. Op 31 december hield hij in Middelburg zijn plechtige intocht.
Zijn bisschoppelijke residentie werd de abdij. Zijn kathedrale kerk de St.-Pieter of Noordmonsterkerk. Als abt van de abdij werd Bisschop de Castro meteen het eerste lid van de Staten van Zeeland.

Dit alles leidde tot grote onenigheid met de noordelijke Domproost van Utrecht en toen vervolgens de Beeldenstorm (1566) uitbrak, was de abdijkerk van Bisschop de Castro de eerste kerk die slachtoffer werd van deze opstand.

De komst van Alva (de hertog van Alba a.k.a. De IJzeren Hertog en Landvoogd der Nederlanden) in 1567 gaf de Castro wat steun en zo kon hij eindelijk beginnen aan de vorming van het nieuwe bisdom.
De problemen werden erger in 1572 toen Walcheren tegen de koning in opstand kwam en Middelburg belegerd werd. Tijdens dit beleg is Nicolaas De Castro op 16 mei 1572 gestorven.

Het huidige Zeeuws Museum in Middelburg maakt deel uit van de vroegere abdij van Nicolaas de Castro en er hangt een plaquette die naar Nicolaas Van der Burgt, oftewel Nicolaas de Castro verwijst.

Vandaar dus de naam voor Huize van der Burgt, oftewel in het Spaans:

Casa de Castro